ឱកាសល្អ! កាប្រកាសប្រឡង​ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ​ «ក» សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩​ នៃ ទីស្ដីការ​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី

0
7
Loading...

​សេចក្ដីជូន​ដំណឹង​មួយ​ចុះ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩ ទីស្ដីការ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រីប្រ​កាស​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​​​និស្សិត​ មន្ត្រីរាជការ​ទាំងពីរ​ភេទឲ្យ​ចូល​បម្រើការ​ក្របខណ្ឌ «ក» នៅ​ទី​ស្ដីការ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​លើ​មុខ​ជំនាញ​នីតិសាស្រ្ត និង​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ។

បេក្ខជន​ចាប់អារម្មណ៍​អាចទាក់​ទង​ដាក់ពាក្យនៅ​ទីស្ដី​ការ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី ដោយ​ថ្លៃ​ពាក្យ​សុំ​ប្រ​ឡង​៥០០០រៀន និង​ថ្លៃសិទ្ធិប្រ​ឡង​២ម៉ឺន​រៀល។ សម្រាប់​កាល​បរិច្ឆេត​ប្រឡង និង​មណ្ឌល​ប្រ​ឡង​នឹង​​បញ្ជាក់​នៅពេល​ក្រោយ៕

បញ្ចេញយោបល់
Loading...