មង្គលការរបស់ក្មួយកំសត់ពេកហើយ សូមបីជម្រកសំរាប់រៀបចំពូមានតែ…

0
26
Loading...

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរូបភាព២សន្លឹកឆ្លុះបញ្ចុំាងពីគូរស្នេហ៍ពីរនាក់ស្រលាញ់គ្នាស្មោះត្រង់ យល់ចិត្តគ្នា ស្រលាញ់មិនរើសពីទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ អោយតែយល់ចិត្តគ្នា ស្រលាញ់គ្នា គោរពទៅវិញទៅមកក៏មានសេចក្តីសុខដែរ មិនបាច់មានទ្រព្យ មាសប្រាក់ ឡាន ផ្ទះធំៗឡើយ អោយស្រឡាញ់គ្នាស្មោះ។

យោងតាមគណនេយ្យហ្វេសបុកឈ្មោះ មានសេវា កម្មឡានជួល បានសរសេររៀបរាប់អ្នកទាំងពីរ និងការជូរពរដល់ពួកគាត់ថា៖ មង្គលការរបស់ក្មួយកំសត់ពេកហើយពូគ្មានអ្វីជួយដល់ក្មួយទាំងពីទេតែនេះវាកំសត់ពេកហើយសំរាប់អាពាពិពាហ៍របស់ក្មួយទាំងពី រោងការកគ្មាននឹងគេ ឡផលិតឥតជារោងការបស់ក្មួយទាំងពីហើយកុំតួចចិត្តអីណាតែយ៉ាងហោចណាស់ពួកក្មួយទាំងពីបានគោរពប្រពៃណីខ្មែរយើង ទោះបីជាពិធីនេះវាមិនបានល្អដួចគេ តែវាប្រពៃណាស់សំរាប់ប្រពៃណីខ្មែរ។សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

បញ្ចេញយោបល់
Loading...