កាដូរឆ្នាំថ្មី! តម្លៃសាំង​នៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះមួយក្រឹកទៀតហើយ ដោយមួយលីត្រនៅត្រឹមតែ…

0
12
Loading...

បើ​តាម​ក្រសួង​ពាណិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជ្ជកម្ម​ចេញ​លិខិត​ បានអោយដឹងថា តម្លៃប្រែងឥន្ធនៈនៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ពុជាធ្លាក់ចុះមួយក្រឹកទៀតហើយ ពោលគឺតម្លៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សាំងធម្មតាធ្លាក់មកនៅ៣២០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងតម្លៃម៉ាស៊ូតធ្លាក់មកនៅ៣២០០រៀល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លីត្រដែរ ដែលតម្លៃនេះត្រូវអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩៕

បញ្ចេញយោបល់
Loading...