អ្នកនឹងក្អួតឈាមពេលដឹងតម្លៃពិតរបស់នាឡិការសម្តេច

0
89
Loading...

នេះគ្រាន់តែជារឿងសមញ្ញមួយរបស់សិទ្ឋិឯកជនម្នាក់ក្នុងការរស់នៅ និង ការប្រើប្រាស់សំភារៈលំអរខ្លួន។

ជាក់ស្តែងមានមតិរិះគន់ជាច្រើនជំវិញការប្រើប្រាស់នាឡិការរបស់សម្តេចដែលមានតម្លៃប្រមាណ $ 3,200,000.00។ មតិរិះគន់ច្រើននេះដោយសារតែការមើលឃើញអំពីការស្មូមជំនួយបរទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ប្រទេសដ៏កំសត់មួយនេះ តែដូចជាមិនទាន់បានឃើញការឈានទៅរកការប្រសើរកំរិតមួយនៅឡើយ ដោយសារតែការអូសបន្លាយពេលជិត ៤០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

សូមពិនិត្យមើលមតិទាំងអស់ពីប្រភពដើមដូចទៅ៖ https://www.instagram.com/p/BpuI4jwgs_o/?fbclid=IwAR0pmWXXs3oTC93uGUe4Airms5aR9NMAcb7DRkYk4n8FEtNCpRREV0WLQ3Y

បញ្ចេញយោបល់
Loading...