ហួសចិត្ត! ស្រីស្អាតខួចឈ្មោះ ដោយសារ ២៥$

0
39
Loading...

ត្រឹមតែ 25$ ទេពៅ ហេតុអីកម្មង់នំគេហើយគ្មានទំនួលខុសត្រូវ ពេលនេះហាងមិនទាមទារអីទេអូន ហើយសារមួយនេះគ្រាន់តែជួយបង្ហាញមុខស្រីស្អាតម្នាក់តែចារឹកធូរថ្លៃ ហើយមើលសំដីគាត់ឡូយកប់ពពក សំខាន់គំរាមហាងទៀត អាលូវចង់ដឹងដែរថាវាម៉េច? ចឹងសូមផ្តាំទៅហាងខេក ក៏ដូចជាអ្នកលក់អនឡាញទាំងអស់អោយចំណាំ និងប្រយត្ន័អោយមែនទែនចំពោះមុខ និង Acount Facebook ឈ្មោះ NA NE មិនដឹងថាគាត់blacklist នៅហាងណាខ្លះទេ ហើយនេះជាលើកទីមួយហើយដែលគាត់កម្មង់នំហាងខ្ញុំ. Big noted

I

ប្រភពៈ https://www.facebook.com/1797779460456695/posts/2273854629515840/

បញ្ចេញយោបល់
Loading...